Terapi Yaklaşımı

Bilişsel davranışçı yöntem ve varoluşçuluğun harmanlandığı bir zeminde danışanlarımın ihtiyaçları doğrultusunda kendi eklektik çalışma biçimim ile terapilerimi gerçekleştiriyorum. Psikolojinin tek başına ele alınamayacağını, insanın bir bütün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda araştırmalar yapıp, eğitimlere katılıp kendimi ve çalışmalarımı geliştiriyorum. Yıllar içerisinde aldığım sayısız eğitimler terapilerimi uygularken bana ışık tutuyor.Bir Bebek Gibi®

Yaşam her canlı için eşsiz bir denge ve bilgelik ile başlıyor. Kendimizin çok farkında ve kendimizle bağlantıda olarak başladığımız yolculuğumuz zaman içerisinde türlü sebepler ile içsel bir kopuşa dönüşüyor. Kendimiz ile yeniden bağ kurmak, güncellenen her versiyonumuzu yeniden tanıma ve dengede kalma serüvenimizde bize ışık tutacak olanın en basit halimiz, başlangıç noktamız olduğuna inanıyor ve terapilerimde genel bebeklik ve çocukluk dönemlerinden çok fazla örnek ve metafor kullanıyorum.Bu bakış açısı ile geliştirdiğim ve “Bir Bebek Gibi” ismini verdiğim terapi yaklaşımım bizi ilk günkü bilgeliğimize döndürmeyi hedefliyor. Eğitimlerimde ve terapilerimde bu bakış açısı ile yola çıkarak danışanlarıma ve genç meslektaşlarıma yol göstermeyi hedefliyorum. Kendimizle yeniden tanışırken veya psikolojik bir sıkıntımıza yoğunlaşmışken fiziksel olan gerçekliği bir kenara bırakmanın bir şeyleri yarım bırakacağına hep inandım. Bu sebeple beslenme, hareket, nefes ve uyku sağlığı konularındaki güncel gelişmeleri takip ediyor ve bu alanlarda aldığım eğitimleri kendi çalışmalarıma yansıtıyorum.